петък, 19 януари 2018 г.

ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА2 Коринтяни 11:14 –„И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;“
Преображението на Сатана и на неговите служители
І. ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА САТАНА – ОТ ЕДЕМСКАТА ГРАДИНА ДО ДНЕС
Битие 3:1 –„А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?“
1.     Преображението на Сатана - в образа на многоразлични животни:
·        змии
·        свине
2.     Преображението на Сатана в образа на природни явления
·        в образа на огън
·        в образа на суша
·        в образа на наводнение и пр.
ІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА – В ОБРАЗА НА КРИЛАТА ПТИЦА
Притчи 23:4-5 –„Не се старай да придобиеш богатство, Остави се от тая си мисъл. Хвърляш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, Както орел що лети към небето.“
ІІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА - В ОБРАЗА НА ЗЛАТО, СРЕБРО И ДРУГИ СКЪПОЦЕННОСТИ
Д.А. 17:29 –„И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък изработен с човешко изкуство и измишление.“
1 Тимотей 6:10 –„Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,“
Сатана, в битка срещу човека, под прикритие на златото или среброто.
ІV. Преображението на сатана - в образа на суетата
Псалми 4:2 –„Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? (Села).“
Еклесиаст 5:10 –„Който обича среброто не ще се насити от сребро, Нито с доходи оня, който обича изобилието. И това е суета.“
V. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА, В БИТКАТА МУ С НОВОРОДЕНИТЕ - В ОБРАЗА НА РЕКАЕЩ ЛЪВ
1 Петрово 5:8 –„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“
VІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА, В БИТКАТА МУ СРЕЩУ БОЖИИТЕ ЧАДА – В ОБРАЗА НА СКИТАЩ СЕ КЛОШАР
Матей 12:43-45 –„Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.“
VІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА, В БИТКАТА МУ С НОВОРОДЕНИТЕ - В ОБРАЗА НА БОЖИЙ СЛУЖИТЕЛ
2 Коринтяни 11:13, 15 –„Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли... тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.“
VІІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА - СКРИТ В ОБРАЗА НА БОЖИЙ АНГЕЛ
2 Коринтяни 11:14 –„И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;“
Във връзка с темата си спомних изказването на един Пастир, че числото на Сатана е 666, защото той имал 666 начина да се преобразява, в битката му срещу Божиите чада.
ЗАТОВА:
„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата...“ (1 Петрово 5:8-9)

ГРОБИЩЕТО НА ЛАКОМИТЕ
Няма коментари: