понеделник, 1 януари 2018 г.

ЧЕСТИТА НОВА 2018 ГОДИНАСКЪПИ, ПРИЯТЕЛИ! СКЪПИ, БРАТЯ И СЕСТРИ В ГОСПОДА!
НЕКА ДА НЕ ПРЕНЕБРЕГВАМЕ ЗВУКА НА СТАРАТА КАМБАНА - И БОГ ЩЕ НИ БЛАГОСЛОВИ!

“Ето стоя на вратата и хлопам...” !
(Откровението на евангелист Йоан 3гл.ст.20а)
Това Слово не е само Библейски цитат, но е силен Камбанен звън - на Старата Камбана (Библията).
Многообразни са сравненията, които са използвани, за да бъде описана различната роля на Словото Божие в живота на човека. Някъде срещаме Божието Слово описано, като “Светилник на нозете и виделина на пътеката”.
На друго място в писанията, Словото (което се отъждествява с Христос) е определено, като Пътят, Истината и Животът.
На трето място е представена способността на Словото Божие да подслажда живота на човека – “по-сладко от мед и от капките на медена пита”.
Всеки един от нас би могъл да прибави и своето лично определение за Божието Слово, чрез отговор на въпроса: Какво място заема и каква роля изпълнява Божието Слово в моя живот?
След над шестдесет годишна служба на Бога, години, през които Словото Божие беше, и е, неразделна част от живота ми; моята лична равносметка е следната: През всичките тези години, Божиите истини, отразени в Неговото Слово, са били и още представляват да бъдат за мен: Звукът на Старата камбана.
Преди много години посетих голям модерен град. На неговия площад видях нещо, което определено не беше в синхрон със заобикалящата го среда. На върха на неугледна триъгълна пирамида, изградена от вековни дървета, имаше окачена много стара плесенясала камбана. Гледката беше странна. Композицията по никакъв начин не се вписваше в луксозната съвременна обстановка.
Потърсих помощ за разяснение от лицето, което ме придружаваше. Събеседникът ми не беше изненадан от моята справедлива оценка, че камбаната е грозна, и с нескрито въодушевление ми отговори следното: ”За всеки посетител, който не е гражданин на този град и не е запознат с неговата история, тази камбана наистина няма никаква стойност. Но за жителите на този град, камбаната представлява изключителна ценност. Тя стои на това място повече от 150 години и се отъждествява с историята на града.
В древността, когато още не е имало радиоуредби, вестници, списания и каквито и да е средства за масова информация (интернет комуникация е нямало дори и в най-добрите фантастични филми), управата на града е общувала с населението - единствено чрез камбаната. Всеки звук, който е произвеждала тази стара камбана, е означавал нещо. Жителите на града безпогрешно разпознавали различните звуци на старата камбана и само от звука можели да определят - кой бие камбаната, какво е точното послание и за кого е предназначено то.
Така и до най-отдалечените квартали, по най-бързия и сигурен начин достигали съобщенията за всички многообразни събития в града - сватби, погребения, кръщенета, литургии, празници, сборове и пр...
Камбаната била особено значима, във време на различни тревожни ситуации, защото своевременно предупреждавала населението за надвисналите опасности. Например - по време на война, пожар или на природни бедстви, чрез звука на камбаната, по най-бързия начин се мобилизирали хората, за да могат да избегнат грозящата ги опасност...“

Точно това представлява Библията (Словото Божие) за всички хора по лицето на земята – от древността, и до днес.
„И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
(Йоан 1:14)
„Исус Христос е същият вчера днес и до века.“ (Евреи 13:8)
Повече от две хиляди години тази Стара Камбана, Библията, бие чрез Святия Божий Дух и оповестява на земните жители Небесното Послание за безграничната Божия любов, изразена в Божия спасителен план.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
(Йоан 3:16)
Повече от две хиляди години, тази Камбана бие еднакво за всички хора по лицето на земята, без избор на възраст, раса, пол, социално положение и пр. Тя еднакво служи на малки и големи, на учени и прости, на бедни и богати, на бели и черни.
Христос, чрез звука на Старата Камбана (Словото Божие) - води, наставлява, мобилизира, насърчава, предупреждава и предпазва от зло всички, които могат, не само да чуват звука на Камбаната, но и да се вслушват в Посланията й.
“Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите.” (Откровението на Йоана 2:11а)
 
Нека във всеки миг от нашия живот да се вслушваме с уважение и с респект в звука на Старата камбана, и да не пренебрегваме Посланията на Бога, отправени до нас чрез нея! И “Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина... и ще ви извести за идните неща. (Йоан 16:13) АМИН!

ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДУХОВНОТО ЗАБЛУЖДАНИЕ
Матей 24:4-5 –“Исус в отговор им каза: Пазете се да не ви заблуди някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
І. ХАРАКТЕРЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО
Ø Духовното заблуждение
То може да е:
Ø Лично заблуждение
Ø Семейно заблуждение
Ø Църковно заблуждение
Ø Национално заблуждение
2. Икономическото заблуждение на дявола
3. Финансовото заблуждение на дявола
4. Политическото заблуждение на дявола
Заблуждението е с различна мащабност и е обхванало всички области на живота
Не напразно, звукът на Старата Камбана (Словото Божие) против духовното заблуждение, е най-силен и най-тревожен.
ІІ. ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО
1. Заблуждението чрез лъжата
2. Заблуждението чрез духа на суетата
3. Заблуждението чрез лицемерието
(дежурната усмивка)
4. Заблуждението чрез съединението
(алианса)
5. Разпознаване звука на Старата Камбана, спасителното средство против заблуждението в света
Пример с имитаторите на съдийската свирка:
Често срещано явление всред публиката на футболните мачове е - използването на свирки, подобни на тези, с които си служат съдиите.
Когато играч на противниковия отбор е в атака към вратата, някой от запалянковците по трибуните изсвирва нарушение, което може да заблуди играча на терена и той да пропусне головото положение. Затова, преди футболната среща, играчите трябва да бъдат обучени да разпознават безпогрешно звука на съдийската свирка.
ІІІ. АГРЕСИВНОСТТА НА ДУХА НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО В ИКОНОМИКАТА
 1.     Духът на заблуждението в икономиката, изразен чрез фалшивите стоки
Ø Фалшивите кожени изделия
Обувки, чанти, дрехи, шапки и др.
Ø Фалшивият текстил
Фалшиви прежди, платове, килими и пр.
2.     Фалшивата храна
Фалшив хляб, мляко, генно модифицирани храни и пр.
Надмощието на духа на заблуждението в икономиката
Фалшивите стоки все по-масово навлизат на пазара и изместват истинските по редица причини.
3.     Усъвършенстването на духа на заблуждението в икономиката
    Духът на заблуждението става все по-труден за разпознаване
ІV. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА –
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗМАМЛИВИЯ СВЯТ
Библията, Старата Камбана, ни предупреждава за опасностите, които ни дебнат в измамния свят, в който живеем.
1Иоан 2:15 –“Не любете света, нито каквото е в света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца.
Преди много години посрещнах скептично думите на мой колега, пастир:”Ако не разбираш от политика, не се опитвай да пастируваш в България!”
Днес вече не се съмнявам в правотата на тези думи, защото лично се уверих, че в България Християнството се е видоизменило в политиканство. Оказа се, че комунизмът от клубовете се е преместил в така наречените “църкви”.
1. Първенствуването в делото Божие
Матей 18:1 –“В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?
А. Погрешно тълкуваното понятие ”по-голям”
Ø Заблуждението чрез надхитряването
Ø Заблуждението чрез лицемерието
Ø Заблуждението чрез клонирането
2. Измамата чрез клонирането в природата
А. Клониране в растителното царство
Генно модифицираните култури:
- клониране на доматите
- клониране на царевицата
- клониране на чесъна
- клониране на картофите
- клониране на житото и пр.
Б. Клонирането в животинското царство
- клониране на овца
- клониране на прасе
- клониране на човек
3. Заблуждението чрез клонирането в духовния свят
А. Клониране на Църквата
(клонираният пастир, дякон, миряни пр.)                
Б. Звукът на Старата камбана за предстоящото клониране на Бог
(Антихристът)
V. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА БИТКАТА ПРОТИВ ДУХА НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО
1.     Звукът на Старата Камбана (Божието Слово), против заблудителното триединство на Сатана
А. Сатана, имитатор на Бог Отец
Б. Лъжепророкът, имитатор на Святия Дух
В. Антихристът ще бъде имитатор на Христос
2.     Звукът на Старата камбана за заблуждението чрез светската църква
2 Тимотей 3:1-7 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите си, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не Боголюбиви; имащи вид на благочестиви, но отречени от силата Му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат , а никога не могат да дойдат в познанието на истината.
3.     Звукът на Старата камбана за заблуждението чрез новото евангелие
Галатяни 1:6-8 –“Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие; което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
VI. САТАНА, БАЩАТА НА ЗАБЛУЖДАНИЕТО
1. Изопаченото евангелие, оръжието на заблуждението на Сатана
(Опасността от погрешно тълкувания звук на Старата Камбана)
А. Чрез това оръжие Сатана заблуди Ева
Битие 3:4-6 –“А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му, та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.
Б. Чрез това оръжие Сатана се мъчеше да заблуди Христос
Матей 4:2-3 –“И след като пости четиридесет дена и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй, изкусителят дойде и му рече: Ако си Божий Син, заповядай тия камъни да станат хлябове.
В. Чрез това оръжие Сатана се мъчи да заблуди Църквата
Лука 22:31 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее, като жито;
2. Сатана, бащата на заблуждението, първият проповедник на евангелието на просперитета
Евангелието на просперитета – доктрина на заблуждението, родена от духа на заблуждението
Матей 4:9 –“Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.”
3.Звукът на Старата камбана, за агресивността на духа на заблуждението в последното време
1Йоана17:18 -“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.”
VII. ПОБЕДАТА НАД ДУХА НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО
1. Звукът на Старата камбана - за последната битка на заблудителния дух (Сатана)
Откровение 13:14-15 –“И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.”
Откровение 20:7-9 –“И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си, и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.”
2. Победата над духа на просперитета, чрез звукът на Старата Камбана
Иов 1:21-22 –“И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господнето име. Във всичко това Иов не съгреши, нито се изрази безумно, спрямо Бога.”
3. Победата над духа на заблуждението, чрез звукът на Старата камбана
Матей 4: 10 –„Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.”
Яков 4:7 –“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.”
Юда 9 –“Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Мойсеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри.
Откровение 12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.
Римляни 8:31-37 –“... във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.”

БЛАГОСЛОВЕНА НОВА 2018 ГОДИНА!
“И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.” (2Петрово 3:17-18)

Няма коментари: