четвъртък, 18 януари 2018 г.

ЧОВЕКЪТ СЪС ИЛИ БЕЗ КРИЛАПсалми 55:6 -И рекох: Дано да имах крила, като на гълъба! Щях да отлетя и да си почина.
I. МЕЧТАЕЩИЯТ ЧОВЕК ЗА ЛИПСВАЩИТЕ МУ КРИЛА НА ГЪЛЪБА
1. Човекът по природа е мечтател и това го разграничава от животинското царство
2. Мечтаещият човек за различни крила:
·        за крилата на орела
·        за крилата на лястовицата
·        за крилата на прилепа
·        за крилата на зората
Псалми 139:9 -Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето,
3. Човекът със, или без крила
Това е човекът със, или без Бога
Когато човек има Бога, той има крила и обратното - когато няма Бога, човек няма крила.
II. ОТНЕТИТЕ КРИЛА НА МЕЧТАЕЩИЯ ЗА ГЪЛЪБОВИТЕ КРИЛА ЧОВЕК
Искам да говоря, не за естествения гълъб, а за един друг гълъб и за едни други крила:
·        за отрязаните крила 
·        за счупените крила
·        за загубените крила
·        за изхвърлените крила
1.     Човекът има, дадени от Бога крила
2.     Божиите крила, дадени на човека са:
·        по-издържливи от гълъбовите
·        по-силни от орловите
·        по-бързи от лястовичите
·        по-маневрени от крилата на прилепа
3.     Причината за липсващите крила на човека
Ако днес ти нямаш крила; ако днес Църквата няма крила, не се дължи на това, че Бог не ни е дал крила, но на това, че:
·        Някой ни е отрязал крилата.
·        Някой ни е счупил крилата.
·        Или сами сме изгубили крилата си.
7. Какво наричаме крила?
А. Крилата са вярата на човека
Б. Крилата са надеждата на човека
В. Крилата са любовта на човека
Г. Крилата са Словото Божие
Д. Крилата е Святият Божий Дух, изпратен на Петдесятница
III. ОБЕЩАНИТЕ ОТ БОГА КРИЛА НА ЧОВЕКА
Д.А.1:8 -Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
1. Обещаните от Бога крила чрез пророк Иоил, 800 години Преди Христа
Иоил 2:28-29 -И след това ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; Старците ви ще виждат сънища; Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите, и на слугините ще изливам Духа Си в ония дни.
2. Обещаните крила от Христа на Църквата
Лука 24:49 -И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила отгоре.
3. Облеченият човек със силните Божии крила - на Петдесятница
Д.А.2:1-4 -И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха  на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.“
Д.А. 1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

МЕЧТАТА ЗА ГЪЛЪБОВИТЕ КРИЛА

Няма коментари: