петък, 28 декември 2018 г.

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО СЪКРОВИЩЕ


Матей 6:19-21 –„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяждат, и гдето крадци не подкопават нито крадат. Защото, гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
Сърцето - при съкровището
І. ХАРАКТЕРЪТ НА СЪКРОВИЩЕТО, ПРИЧИНАТА ЗА
БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ИЛИ ПРОКЛЯТИЕТО НА ЧОВЕКА
1.     На тази земя няма родени лоши хора - има зле избрано съкровище, което преобразява човека негативно - от добър в лош
Битие 1:27 –„И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“
2.     На тази земя няма лоши или добри младежи - има погрешен избор на съкровище, което прави младежите да бъдат лоши или добри
3.     На тази земя няма лоши или добри Християни, има лошо или добро съкровище, което определя Християните да бъдат лоши или добри
4.     На тази земя няма лоши или добри Пастири, изборът на съкровище е, което прави Пастирът да бъде лош или добър
5.     Характерът на съкровището може да бъде:
А. Светско или духовно
Б. Временно или вечно
В. Дяволско или Божествено
·        Дяволът, иманярът*- крадец на доброто съкровище
·        Мисията на иманяра – положителна или отрицателна
*Иманяр - Човек, който се занимава с търсене на имане.
Често иманярите разравят и увреждат археологически паметници.
(Из Речник.инфо - Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник)
ІІ. СИЛАТА НА СЪКРОВИЩЕТО, ПРИБЕЖИЩЕТО НА СЪРЦЕТО
Матей 6:19-20 –„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяждат, и гдето крадци не подкопават нито крадат. Защото, гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
Притчи 23:26 Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си; Защото от него са изворите на живота.
1. Магнетизмът на съкровището
2. Отрицателната сила на съкровището
Притчи 16:9 –“Сърцето на човека начертава пътя му, Но Господ оправя стъпките му.
3. Положителната сила на съкровището
2Коринтяни 2:3 –“И това писах нарочно, да не би кога дойда да бъда наскърбен от ония, които би трябвало да ме зарадват, като имам уверение във всички ви, че моята радост е радост на всички ви.
А. Святият Дух, съкровището на човека
·        Дарбите на Святия Дух
·        Плодовете на Святия Дух
Б. Вярата
В. Молитвата

Г. Любовта
ІІІ. ИЗБОРЪТ НА СЪКРОВИЩЕТО
Второзаконие 30:19-20 –“Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти; избери да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му, и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.
Изборът на съкровището означава - решаване на дилемата:
1. Доброто или злото
2. Вечното или временното
3. Светлината или тъмнината
4. Истината или лъжата
5. Бога или мамона
6. Църквата или света
7. Душата или плътта
8. Рая или ада

„ГДЕТО Е СЪКРОВИЩЕТО ТИ,
ТАМ ЩЕ БЪДЕ И СЪРЦЕТО ТИ.“

Из „50 Библейски проповеди“ - том 17 – П-р Д-р Ст.Банков

Няма коментари: