сряда, 19 декември 2018 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ВРЕМЕ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БОЖИИТЕ ДАРОВЕ


Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
I. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ВРЕМЕ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БОЖИИТЕ СТАРОЗАВЕТНИ ДАРОВЕ
1.     Рождество Христово, време за възпоменание на Божиите Старозаветни дарове - чрез творението на природата
Битие 1:1-2, 9-10 –В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата… И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така. И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
2.     Рождество Христово, време за възпоменание на Божието творение - на небесата
Битие 1:14-17 –„И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
3.     Рождество Христово, време за възпоменание на Божия дар – човекът, създаден по Неговия образ и подобие
Битие 1:27 -„И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
4.     Рождество Христово – време да възпоменем Божията благодат
Битие 1:28-30 –„И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята...“
II. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ВРЕМЕ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БОЖИИТЕ НОВОЗАВЕТНИ ДАРОВЕ
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
1.     Господ Исус Христос, Божият Новозаветен - Спасителен дар
2.     Господ Исус Христос, Божият Новозаветен - Целебен дар
Исая 53:5 –Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
3.     Господ Исус Христос – дареният от Бога достъп до Неговия благодатен престол
Евреи 4:16 –Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.
III. БОЖИЯТ НЕБЕСЕН ДАР ЧРЕЗ ИСУСА ХРИСТОС
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
1.     Възкресението на живите и мъртвите – Божият Небесен дар - чрез Господ Исус Христос
1 Солунци 4:13-17 –А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
2.     Облеклото на възкресените - Божият Небесен дар - чрез Господ Исус Христос
Откровение 7:9, 13-14 -„След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си… Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
Откровение 16:15 – (Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му).
3.     Небесното наследство - чрез Господ Исус Христос
Йоан 1:1-4 –„Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].
Откровение 21:1-3 –И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Няма коментари: