неделя, 27 януари 2019 г.

ПРИ ВИДА НА КРЪВТА


Изход 12:1 -"И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва."
I. ПРИ ВИДА НА СТАРОЗАВЕТНАТА КРЪВ
Изход 24:7-8 -"После взе Книгата на Завета и я прочете, като слушаха людете, и те рекоха: Всичко, каквото е казал Господ ще вършим, и ще бъдем послушни. Тогава Мойсей взе кръвта и поръси с нея върху людете, ката казваше: Ето кръвта на Завета, който Господ направи с вас според всички тия условия."
1.     Не! - при вида на Авловата кръв
Битие 4:10 -"И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята."
2.     Не! - при вида на кръвта, която братята на Йосиф проляха (чрез лъжа, измама и насилие)
Битие 37:31 -"Тогава взеха Иосифовата дрешка, заклаха козел и като натопиха дрешката в кръвта..."
3.     Не! - при вида на еврейската кръв, която египтяните насилствено проливаха по време на робството
Изход 1:15-16 -"При това Египетския цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза: Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат; ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава, нека живее."
4.     Но! - при вида на кръвта на Пасхалното Агне
Изход 12:7, 13 -"После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат... И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва."
II. ПРИ ВИДА НА НОВОЗАВЕТНАТА КРЪВ НА ХРИСТА
Матей 26:28 -"Защото това е Моята кръв на [Новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете."
Евреи 12:24 -"при Исуса Посредника на Новия завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата."
1Йоан 1:7 -"Но, ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях."
1.     Разликата помежду Старозаветната и Новозаветната кръв
Изход 24:8 -"Тогава Мойсей взе кръвта и поръси с нея върху людете, ката казваше: Ето кръвта на Завета, който Господ направи с вас според всички тия условия."
1Петрово 1:2 -"избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с
кръвта Исус Христова; Благодат и мир да ви се умножи...
Евреи 9:22 -"И почти мога да кажа, че по Закона всичко с кръв се очиства и без проливането на кръв няма прощение."
А. Старозаветната кръв – кръвта на различни животни (принесени при различни видове жертви)
· При вида на Старозаветната кръв на пасхалното агне – обещано от Бога спасение на евреите
Изход 12:7,13а -"После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат...И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина..."
Б. Новозаветната кръв – Кръвта на Божия Агнец
Йоан 1:29 –"На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!"
·  При вида на Новозаветната Кръв на Божия Агнец – обещано от Бога спасение за всеки
Спасение на всеки, който вярва в силата на Христовата кръв – без значение цвят на кожата, раса, националност, богатство, социален статус. и пр.
Йоан 3:16 –"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: "
Матей 26:28 -"Защото това е Моята кръв на [Новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете."
2. Новозаветната Кръв на Христа – Белегът на спасението в Новозаветната диспенсация
Евреи 10:6-20 – "(5-6) Затова Христос, като влиза в света, казва: - "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло; 6 Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни...
(9-12) после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;  но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога...
(19-20) И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,“
А. При вида на Христовата Кръв, пролята в Гетсиманската градина
Лука 22:44 -"И като беше на мъка, молеше се по-усърдно, и потта Му стана, като големи капки кръв, които капеха на земята."
Б. При вида на Новозаветната кръв, пролята под трънения венец на Христа (венецът на унижението)
Йоан 19:5 -"Исус, прочее, излезе вън, носещ трънения венец и моравата дреха. Пилат им казва: Ето човекът!"
В. При вида на Новозаветната жертвена Кръв, пролята на Голготския кръст от Христовите рани
Йоан 19:34 -"Обаче един от войниците прободе с копие ребрата му; и веднага изтече кръв и вода.
·  При вида на Кръвта от Христовите рани!
Не! - При вида на кръвта от различни животни – агнета, прасета, костенурки, къртици, или чрез кръв, пролята от други хора…
Исая 1:11 –"Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва Господ; Сит съм от всеизгаряне на овни И от тлъстина на угоени; И не Ми е угодна кръв от юнци, Или от агнета, или от едри козли. "
Исая 53:5 -"Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. "
3.     Какво означават в Новозаветната диспенсация думите:
«като видя кръвта, ще ви отмина»?
·   Къде е поставен кръвният спасителен белег в Новозаветната диспенсация?
- Не! – на челата ни, или тези на децата ни, за да ни пази от болести
- Не! – на праговете на домовете ни, като застраховка против бедствия
- Не! - на колите ни, вместо пътна застраховка и пр…
- Но! – В СЪРЦАТА НИ !!!
Псалми 51:16-17 –"Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш."
4. СЪЖИВЕНИ ЧРЕЗ НОВОЗАВЕТНАТА (ХРИСТОВАТА) КРЪВ
Евреи 9:13-14 -"Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!"
III. ПРИ ВИДА НА КРЪВТА - В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО
Матей 26:27-29 -"Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! 28 Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си. "
Откровение 19:11-16 -"След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, само Той; и беше облечен в дреха, напръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите." 
1. Ние ще бъдем познати на земята и на небето, чрез кръвта на Христа
А. Ако сме потопени в Кръвта на Христа
Б. Ако сме измити в кръвта на Храста
В. Ако сме поръсени чрез кръвта на Христа
1Петрово 1:2 -"избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; Благодат и мир да ви се умножи..."
4.     Ние ще познаем Христос чрез Неговата Кръв
5.     Откровение 19:13 -"и беше облечен в дреха, напръскана с кръв; и името
Му беше Божието слово."
6.     Ние ще тържествуваме на Небето чрез Кръвта на Христа
Матей 26:29 -"Но казвам ви, че от сега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си.
Откровение 19:6-9 -"И чух, като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог Всемогъщият царува. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила, и на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши! Блажени тия, които са призвани на свадбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи."

Няма коментари: