вторник, 2 април 2024 г.

ВЪРЗАНИЯТ ОТ ДЯВОЛА ЧОВЕК

 Псалми 107:10 -„Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, вързани със скръб и с желязо.“

Лука 13:16 -„А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал вързана цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден?“

ü Веригите или въжетата, с които дяволът е вързал човека
и го държи в пленничество.

  I. ВЪРЗАНИЯТ ОТ ДЯВОЛА ЧОВЕК

     1. Професията на дявола
         - Дяволът по професия бил въжар.
         - В неговата работилница са се правили най-много въжета.

     2. Въжета за всички:
        - Въжета за малки и големи
        - Въжета за връзване на учени и прости
        - Въжета за връзване на бедни и богати
        - Въжета за връзване на силни и слаби
          Примерът със Самсон:
          Съдии 16 глава

       3. Всеки от нас има нещо, което да е вързано
          Например:
          А. Вързаното сърце да обича
          Б. Вързаният език за Господа
          В. Вързаните крака
          Г. Вързаните ръце
          Д. Вързаният ум

II. ИМЕНАТА НА ДЯВОЛСКИТЕ ВЪЖЕТА
      (Не само, че дяволът има най-много въжета,
       но има и най-различни въжета.)
      Различните въжета на дявола:
      1. Въжето, наречено "страх"
      2. Въжето, наречено "болест"
      3. Въжето, наречено "богатство"
      4. Въжето, наречено "пари"
      5. Въжето, наречено "порок"
      6. Въжето, наречено "суета"
      7. Въжето, наречено "омраза"
      8. Въжето, наречено "завист"
      9. Въжето, наречено "егоизъм"

III. ЖИВОТЪТ НА ВЪРЗАНИЯ ОТ ДЯВОЛА ЧОВЕК

      1. Страдания
      2. Болести
      3. Беднотия
      4. Отчаяние
      5. Мизерия
      6. Тъмнота
      7. Смърт

IV. НАДЕЖДАТА НА ВЪРЗАНИЯ ОТ ДЯВОЛА ЧОВЕК

Псалми 146:5, 7 -„Блажен оня, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е на Господа неговият Бог… Който извършва правосъдие за угнетените; Който  дава храна на гладните. Господ развързва вързаните.“

Исая 61:1 -„Духът на Господа Иеова е на Мене. Защото Господ Ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил Ме е да превържа сърцесъкрушените; Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните.“

     1. Христос - Надеждата на вързания от дявола човек

Лука 13:16 -„А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал вързана цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден?“

     2. Святият Дух - Силата, която развързва вързания от дявола човек
     3. Словото Божие [Библията] - Силата, която развързва всеки
         дяволски възел

Няма коментари: