четвъртък, 31 октомври 2019 г.

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛНИЯТ МОЛИТЕЛ


Иона 1:1-3 –"Господнето слово дойде към Иона Аматиевия син и рече: Стани, иди в големия град Ниневия, та викай против него; защото нечестието му възлезе пред Мене. Но Иона стана, да побегне в Тарсис от Господнето присъствие; и, като слезе в Иопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си, и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господнето присъствие."
I. ПРИЗВАНИЯТ МОЛИТЕЛ В ЛИЦЕТО НА ПРОРОК ИОНА
Иона 1:1-2 -"Господнето слово дойде към Иона Аматиевия син и рече: Стани, иди в големия град Ниневия, та викай против него; защото ечестието му възлезе пред Мене."
1.     Бог в Стария Завет е Говорител - чрез Пророците
2.     Бог в Новия Завет говори - чрез Християните
II. Бягството на недоброжелателния молител
Иона 1:3 -"Но Иона стана, да побегне в Тарсис от Господнето присъствие; и, като слезе в Иопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си, и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господнето присъствие."
1. Лесно е да се молим - за себе си
·        Но трудно е да се молим за друг човек
2. Лесно е да се молим - за своето семейство
·        Но много трудно е да се молим за друго семейство
3.     Лесно е на човек (като Иона) да се моли - за собствения си народ
·        Но трудно е да се молим за враговете на своя народ.
III. ПРИЧИНАТА ЗА БЯГСТВОТО НА НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛНИЯ МОЛИТЕЛ
Иона 4:2 - "И помоли  се (Иона) Господу, казвайки: О Господи, не беше ли това, каквото казах още когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предварих да бягам в Тарсис, дето знаех, че Си Бог жалостив и милосерд, дълготърпелив и многомилостив, който се разкайваш за злото."
1. Причината за бягството на недоброжелателния молител не бе, поради Ниневийските жители:
·        Че са безбожници
·        Че са грешници
2. Бягството на недоброжелателния молител бе, поради Бога
Чуйте го какво казва:
·        Зная, че Ти Си Бог – Жалостив
·        Зная, че Ти Си Бог - Милосерд
·        Зная, че Ти Си Бог - Дълготърпелив
·        Зная, че Ти Си Бог – Многомилостив
IV. ОТШЕЛНИЧЕСТВОТО НА НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛНИЯ МОЛИТЕЛ
Иона 4:5 -"Тогава Иона излезе из града и седна на източната страна от града, дето си направи колиба, под която седеше на сянка, докле види какво ще стане с града."
1. Иона не започна да се моли, след проповедта си в Ниневия
2. Иона не започна да пости за избавлението на Ниневия
3. Иона излезе извън града, както Лот излезе от Содом и Гомор
А. Изкачи се на една височина, за да наблюдава града
Б. Направи си колиба, за да спи в нея и да чака - кога Господ ще излее горяща сяра върху града, за да го унищожи, както Содом и Гомор
V. БОЖИЯТ СЪВЕТ ДО НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛНИЯ МОЛИТЕЛ
Иона 4:6-11 -"И Господ Бог определи да израсте една тиква, която се издигна над Иона, за да бъде сянка над главата му, та да го олекчи от скръбта му. И Иона се зарадва твърде много  за тиквата. А когато  се зазори  на утринта, Бог определи един червей, който порази тиквата, и тя изсъхна. И  щом  изгрея слънцето, Бог определи горещ източен вятър; и слънцето биеше върху главата на Иона, така щото премираше и поиска  за себе  си да умре, като казваше - По-добре ми е да умра, отколкото да живея. А Бог рече на Иона: Добре ли е да негодуваш за тиквата? И той каза: Добре е да негодувам, даже до смърт? Тогава рече Господ: Ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да расте, която се роди в  една нощ и в  една  нощ загина. А Аз не трябваше  ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от сто и двадесет хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата  си ръка,  освен многото добитък?"
1. Божието знамение с тиквата
Стих 6 -"И Господ Бог определи да израсте една тиква, която се издигна над Иона, за да бъде сянка над главата му, та да го олекчи от скръбта му. И  Иона се зарадва твърде много за тиквата."
2. Изпратеният от Бога червей против тиквата
Стих 7 - "А когато се зазори на утринта, Бог изпрати един червей, който порази тиквата, и тя изсъхна."
3. Смъртта на обичаната от Иона тиква
4. Появата на горещия  източен  вятър
5. Биещото слънце върху Ионовата глава
6. Премиращият Иона
7. Самоубийствената молитва на Иона
Ион, от омраза към ниневийците (да не се моли за тях, да бъдат спасени) -посегна на живота си три пъти:
А."Вземете ме, та ме хвърлете в морето!"
Иона 1:12 -"И рече им: Вземете ме, та ме хвърлете в морето,и морето ще утихне за вас; защото зная, че поради мене ви постигна тая голяма буря."
Б."Господи, вземи още сега живота ми!"
Иона 4:1-3 -"А това стана много мъчно на Иона и възнегодува. И помоли се (Иона) Господу, казвайки: О, Господи, не беше ли това, каквото казах още когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предварих да бягам в Тарсис, дето знаех, че Си Бог жалостив и милосерд, дълготърпелив и многомилостив, който се разкайваш за злото. За  това, моля ти се, Господи, вземи още сега живота ми; защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея."
В. По-добре ми е да умра, отколкото да живея
Иона 4:9б - "И той каза: Добре е да негодувам, даже до смърт?"
8. Божият съвет към Иона
(и към днескашните Йоновци):
·        Иона, ти милееш, ти обичаш, ти плачеш за една тиква?!
·        А ти мразиш, негодуваш, противиш се на един 120 000 народ?
·        И си готов - Аз да пожаля тиквата, а да умъртвя този народ?!
То ти знаеш, че Аз съм:
«Бог жалостив и милосерд, дълготърпелив и многомилостив…»

Из книгата «Застъпническата молитва» - 1996

1 коментар:

Unknown каза...

Благодаря на Бога за всяка дума в тази проповед!Бог да ви благославя преизобилно, според безкрайната Си милост, брат Банков!