вторник, 8 май 2018 г.

КАКТО ОРЕЛЪТ


Исая 40:31 -"Но ония, които чакат Господа, ще подновяват силата си. Ще се издигат с крила, като орли. Ще тичат и няма да се уморят. Ще ходят и няма да отслабнат."
В Словото Си Бог използва многоразлични природни образи, за да говори на човека.
Например: сол, светлина, трева, звезди, морски пясък, морски вълни, лозова пръчка, смоковница, трън, чучур, вълк, куче и пр.
В избрания от нас текст, Бог използва за сравнение образа на орела.
I. СИЛНИ, КАКТО ОРЕЛЪТ
Псалми 103:5 -"Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява, като на орел."
·        Всекидневно подновяващата се сила на орела
Подновяващата се младост на орела се изразя с подновяващата му се енергия, а не чрез външното подмладяване (смяна на перушина и пр.).
·        Подмладявани по примера на орела – силни, активни, неуморни
Исая 40:31 --"Но ония, които чакат Господа, ще подновяват силата си. Ще се издигат с крила, като орли. Ще тичат и няма да се уморят. Ще ходят и няма да отслабнат."
II. ЖИВЕЕЩИ, КАКТО ОРЕЛЪТ
1. Жилището на орела
·        Орелът винаги строи гнездото си на канарите.
Матей 7:24-25 -"И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара И валя дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара."
·        Ако орловото гнездо е в пещерата, има опасност от срутване.
·        Ако орловото гнездо е на върха на високите дръвчета, има опасност да се запали от гръмотевици.
·        Орелът строи гнездото си на най-високите скали (по примера на Христовите Слова).
III. ЛЕТЯЩИ, КАКТО ОРЕЛЪТ
1.     Орелът лети много високо в небесните висини
Колко точно нависоко лети орелът или дали лети най-високо от всички птици – това може да е от значение за учени, изследователи, авиоконструктори и пр.,
Същественото при нашите размишления е присъщият за орела неуморен устрем към висините.
·        Този устрем на орела способства за подновяване на силите му
·        Устремът към висините помага на орела винаги да вижда слънцето, защото лети над облаците, които го скриват
·        Този устрем към висините помага на орела да избегне бурята, извисявайки се над буреносните облаци
2.     Летящият нависоко човек по примера на орела
А. Летящият нависоко човек по примера на орела - чрез Божиите криле
·        Устременият към висините човек подновява силата си чрез упованието си в Бога
Исая 40:28-29 -„Не знаеш ли? не си ли чул, Че вечният Бог Иеова, Създателят на земните краища, Не ослабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните.“
·        Устременият към висините човек се издига над облаците на суетата и битовите предизвикателства, които скриват Слънцето
Псалми 84: 11 –„Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Господи на Силите, Блажен оня човек, който уповава на Тебе.“
·        Устременият към висините човек се издига над бурите и проблемите в живота
Независещият от обстоятелствата полет, по примера на орела:
Филипяни 4:12 –„Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.“
Б. Летящият нависоко човек, по примера на орела, но чрез измамните криле на материализма
·        Рискът от падане, поради непремерената самонадеяност
Лука 12:15-21
·        Божията съпротива на летящия с крилете на гордостта
Еремия 49:16 –“Колкото за твоята ужасителност; Гордостта на сърцето ти те е измамила. О ти, който живееш в пукнатините на канарите; Който владееш висината на хълмовете; Но ако и да поставиш гнездото си високо, като орел; И от там ще те сваля, казва Господ.”
Яков 4:6 –„Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".“
IV. ГЛЕДАЩИ, КАКТО ОРЕЛА
1.     Орелът вижда много надалече
(Той е между животните с най-силно зрение.)
2.     Виждащият човек, както орела, и по-далече - чрез очите на Вярата
·        Гледащи, като архидякон Стефан, който видя Божията слава.
Деяния на апостолите 7: 55-56 –„А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ отдясно на Бога; и рече: Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога.“
·     Гледащи, като молещият се на Бога Данаил, който виждаше през отворените към Ерусалим прозорци, по-надалече от всички останали.
Даниил 6гл.
V. ДЪЛГОЛЕТНИ, КАКТО ОРЕЛА
·        Продължителността на живота на орела може да достигне дори до 100-120 години.
·        Ние (ония, които чакат Господа) ще живеем вечно в Божията Слава!


( Из книгата "КАКТО" - П-р Д-р Ст.Банков )

Няма коментари: